โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2567

โดยทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และตัวแทน ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานมีพิธีสงฆ์ร่วมกันตั้งบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายภัตตาหารพร้อมเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส
และในช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกันทำกิจกรรม “Songkran Festival สาดฉ่ำ KU @ Sriracha” บริเวณด้านหน้าอาคารสระว่ายน้ำ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ซุ้มกิจกรรม ซุ้มอาหารว่าง

และร่วมสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน เพื่อสืบสานประเพณีไทย และสร้างความความผูกพันในองค์กร