ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตราภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

670515 IMS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท ภาควิชาวิทยาการเดินเรือฯ