ฝึกอบรม
01x-5programs

รับสมัครผู้สนใจอบรม “หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ” เดือน พฤศจิกายน 2565

Read More

imssrcku-news-headline-hires-preimage

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรสำหรับคนประจำเรือ

Read More

03-อบรมหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

Read More

01-อบรม-5-หลักสูตร-9-วัน-6000-บาท

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ

Read More