จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

imssrcku-featured-procurement
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคารายการซื้อชุดอุปกรณ์ทดลองพัฒนาระบบควบคุมด้านวิศวกรรมทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษคนประจำเรือ (Maritime English) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Basic Training for oil and Chemical Tanker Cargo Operations) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว (Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 152 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโลโก้สเตนเลสเงาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566)
imssrcku-featured-procurement
ยกเลิกประกาศเชิญชวน รายการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
imssrcku-featured-procurement
ประกาศซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ร่างประกาศซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)