ภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลสถิติบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ประกาศ และ ใบสมัคร

TitleDescriptionDate modifiedDownload
ประกาศกำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 17-11-2023 Download
661129 IMS ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก) 29-11-2023 Download
661129 IMS ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (คุณวุฒิปริญญาเอก) 29-11-2023 Download
661129 IMS ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 29-11-2023 Download
661124 IMS ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 24-11-2023 Download
661115 IMS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 15-11-2023 Download
661024 IMS ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 24-10-2023 Download
660929 IMS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร 08-10-2023 Download
660925 IMS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 26-09-2023 Download
660918 IMC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 19-09-2023 Download
1 2 3