โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2022 Chinese as Second Language (CSL) program, National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ด้วย National 
Chiayi  University  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์
 
โครงการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมระยะสั้น
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2565  ระหว่างวันที่ 6
มิถุนายน
2565 – 26 สิงหาคม 2565 Division
of Chinese as a Second Language Language Center, National Chiayi University
โครงการ: Chinese as a Second
Language Language (CSL) Program, Summer session

ระยะเวลา: 6 มิถุนายน
2565 – 26 สิงหาคม 2565

สถานที่: Division of Chinese as a
Second Language Language Center, National Chiayi University


ค่าใช้จ่าย:

ประเภทของหลักสูตร

ชั่วโมงเรียน

ขนาดชั้นเรียน

ค่าเรียน

คลาสรวม

180 ชั่วโมง

3-8 คน

NT$43,200 (ประมาณ US$1,400)
สำหรับสามคน: NT$240 (ประมาณ US$8)/ชั่วโมง

คลาสส่วนตัวแบบกลุ่ม

ตามความต้องการส่วนตัว

2-8 คน

สำหรับสองคน
ตามความต้องการส่วนบุคคล

: NT$300 (ประมาณ US$10)/ชั่วโมง
สามคนขึ้นไป: NT$260 (ประมาณ US$8.67)/ชั่วโมง

คลาสเดี่ยว

ตามความต้องการส่วนตัว

1 คน

NT$600 (ประมาณ US$20) ต่อชั่วโมง

ตามความต้องการของแต่ละคน

ค่าลงทะเบียน

NT$500 (ประมาณ US$16.7)


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
:
 http://csl.lgc.ncyu.edu.tw

ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/r2JHHSY57GsfMzyt5