บริษัทฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) เฉลิมฉลองความสำเร็จตู้สินค้าผ่านท่า 40 ล้าน TEUs

วันที่ 29 กันยายน 2566
ณ บริษัทฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย
อาจารย์ปัญณรัตน์ ศิริโชคโภคิน และอาจารย์ วรวุฒิ โป๊ะมา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับบริษัทฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT)

เนื่องในโอกาส ฉลองความสำเร็จตู้สินค้าผ่านท่า 40 ล้าน TEUs HPT 40 MILLION TEUS CELEBRATION
โดยมี Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยพร้อมด้วยคุณอาณัติ มัชฌิมา ประธานบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ