นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบัณฑิต นำอาจารย์ บุคลากรงานบริการการศึกษาฯ และนิสิต เข้าร่วมงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25“ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในงานดังกล่าวมีสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำคณะและหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ ตลอดจนขั้นตอนและแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รวมถึงร่วมสนุกในกิจกรรมต่าง ๆ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอขอบคุณน้อง ๆ นักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว และบุคคลทั่วไปทุกท่าน ที่ให้ความสนใจบูธ เพื่อสอบถามข้อมูล การเข้าศึกษาต่อ และรับชมวิดีโอนำเสนอของคณะในครั้งนี้