พบกัน!! ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น – 16.00 น.
พบกับพี่ ๆ จากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ที่บูธ B23 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา