”ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26“ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมงาน ”ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26“ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานมีสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำคณะและหลักสูตร ตลอดจนขั้นตอน และแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยบุคลากรและนิสิตรุ่นพี่ จากสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ ของคณะให้แก่น้อง ๆ นักเรียน

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอขอบคุณน้อง ๆ นักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ / อาจารย์ฝ่ายแนะแนว และบุคคลทั่วไปทุกท่าน ที่ให้ความสนใจบูธ เพื่อสอบถามข้อมูล การเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก