รับสมัครนิสิต โครงการ International Engineering Development Program (EDP) ของบริษัทในเครือ ABL Group

📣 รับสมัครนิสิต โครงการ International Engineering Development Program (EDP) ของบริษัทในเครือ ABL Group 📣

“ABL เป็นบริษัทที่ปรึกษา ทางด้านพลังงานทดแทนในทะเล วิศวกรรมทางทะเล ต่อเรือ เครื่องกลเรือ แท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และ เหมืองใต้ทะเล ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการอยู่ในพื้นที่กว่า 300 แห่งทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ 62 แห่งใน 38 ประเทศครอบคลุม ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา อเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และ ออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ณ Oslo Stock Exchange”

📌 ผู้สนใจติดต่อ ผศ.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา
📌 ผ่านหน่วยพัฒนานิสิต โทร. 065-7265264
⏰️ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2567