ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Between Waves and Challenges: Thai Shipbuilding Unveiled by a Naval Architect”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Between Waves and Challenges: Thai Shipbuilding Unveiled by a Naval Architect”

(ท่ามกลางความแปรปรวนและอุปสรรค: สภาพงานต่อเรือของประเทศไทย บอกเล่าโดยนาวาสถาปนิก)

โดย คุณสุรสีห์ ยุทธสารประสิทธิ์
กรรมการบริษัทTAGU Offshore (Thailand) Co., Ltd.

ในวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 67 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 100 ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

นิสิตและบุคลากรของคณะลงทะเบียนฟรีได้ที่ : https://forms.gle/H3wMNoosEwT7JFzz6