ขอเชิญนิสิตที่สนใจอยากจะร่วมงานกับ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจการบริษัทฯ และตำแหน่งงานว่างที่ต้องการสรรหาบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ หลายตำแหน่งงาน

📅 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
📍 ณ ห้องบรรยาย 100 ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ