ของแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

🎉 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติของแสดงความยินดีกับ🎉

⚓️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

🏆 ชนะรางวัล THE BEST PAPER AWARD IN JSSM IN CONJUNCTION WITH THE ANNUAL AWARD CEREMONY OF UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2023

📖 ในหัวข้อวิจัย “Coastal protection
by a stepped concrete revetment in Thailand”