ประชาสัมพันธ์การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2567TCAS1 พอร์ตฟอลิโอ (Portfolio)

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ

ใบบันทึกคะแนนทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ํา - ใบรับรองแพทย์ สำหรับสาขา M02 และ M09