บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ประชุมเตรียมงานที่จะทำร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในปี 2024

วันที่ 23 มกราคม 2567
ณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ทางคณะพาณิชนาวีนานาชาตินำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ,อาจารย์ปัญณรัตน์ ศิริโชคโภคิน และ อาจารย์ วรวุฒิ โป๊ะมา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ได้ให้การต้อนรับคณะทีมงานจาก บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

โดยเป็นการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมงานกิจกรรมสำหรับปี 2024 นี้ ภายใต้ moa ที่ทำร่วมกันไว้กับคณะฯ
อีกทัั้งทางคณะยังถือโอกาส มอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับทางบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย)