บริษัท Jisung Industry จากเกาหลีใต้เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วันที่ 23 มกราคม 2567
ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

คณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล นำโดย อาจารย์ไพรีพินาศ พิมพิสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล

ให้การต้อนรับบริษัท Jisung Industry ซึ่งเป็น บริษัทอู่ต่อเรือที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้มาเข้าพบกับคณะอาจารย์เพื่อหารือถึงแนวทางการทำความร่วมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เมื่อจบการศึกษาสามารถทำงานกับบริษัทอู่ต่อเรือที่ประเทศเกาหลีใต้ในอนาคต