การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมกับ ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และ ผู้แทนกกมท. รวมถึงคณะผู้จัดการแข่งขัน และผู้จัดการทีมจาก 20 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือพาย ซึ่งส่งนักกีฬาจำนวนรวมกว่า 500 คน ที่แข่งขันชิงเหรียญทอง 33 เหรียญตามประเภทกีฬา

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน