ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ Go Green

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ Go Green

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ บริเวณอาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ