ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิ.ย. 67 เท่านั้น จำนวนจำกัด

ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิ.ย. 67 เท่านั้น จำนวนจำกัด
 
📌มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
– เป็นนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
– มีความขยัน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
– มีจิตสาธารณะ
 
📌นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ทาง QR CODE
 
📍ทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จะมีการนัดสัมภาษณ์นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และจะแจ้งวันที่ในการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง