ข่าวประกาศนิสิต
412739109_344472208330957_7294547113411821711_n

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

thumbnail_a9b65980008dfd0b5ba6a6586184b36e

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

Read More

362666910_774215538044899_3326579643251249020_n

ทุนการศึกษา โดย บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท พร้อมลงเรือฝึก 12 เดือน (Cadet)

Read More

20220920-01-000

ขยายเวลาการเปิดระบบฐานข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Read More

S__105611302

ชวนนิสิตระดับปริญญาตรีสัญชาติไทยทุกสาขาวิชาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและความกล้าแสดงออก เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speak Up Challenge 2022: Education in the New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Read More