ข่าวประชาสัมพันธ์
S__105611302

ชวนนิสิตระดับปริญญาตรีสัญชาติไทยทุกสาขาวิชาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและความกล้าแสดงออก เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speak Up Challenge 2022: Education in the New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Read More