ข่าวประชาสัมพันธ์
426183739_913193544147097_6059605698450076641_n

พบปะบริษัทเรือและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

Read More

426294154_913383634128088_5535935433880065550_n

เยี่ยมนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เนื่องในกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต

Read More

426034722_913110194155432_784157791095700469_n

มอบของขวัญให้กับตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์

Read More

425358054_909121247887660_3849976211484199533_n

ขอแสดงความยินดีกับ นายกริชเพชร ชัยช่วยในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

Read More

425341144_908666451266473_8090174806147848539_n

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือนแนะแนวเส้นทางการทำงานสำหรับปากเรือและห้องเครื่องโดยบริษัทเรือ

Read More

423240307_906983681434750_704467780987255450_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด

Read More

423247869_906983251434793_5589215816183541754_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

Read More

423779643_906898961443222_4405421596611928907_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

Read More

424561034_906260501507068_1212210675889131743_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ NATHALIN SHIPPING PTE. LTD.

Read More

423695289_906383654828086_9076877043790820072_n

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ระยะเวลา 2 ปี ในสาขา วิศวกรรมต่อเรือและสมุทรศาสตร์ (Naval Architecture and Ocean Engineering) และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering)

Read More

424553446_906260341507084_2133142076078502488_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ NYK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD.

Read More