ข่าวประชาสัมพันธ์
424561034_906260501507068_1212210675889131743_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ NATHALIN SHIPPING PTE. LTD.

Read More

423695289_906383654828086_9076877043790820072_n

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ระยะเวลา 2 ปี ในสาขา วิศวกรรมต่อเรือและสมุทรศาสตร์ (Naval Architecture and Ocean Engineering) และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering)

Read More

424553446_906260341507084_2133142076078502488_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ NYK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD.

Read More

422678880_905739591559159_3007714403322003502_n

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ”BETWEEN WAVES AND CHALLENGES:THAI SHIPBUILDING UNVEILED BY A NAVAL ARCHITECT”(ท่ามกลางความแปรปรวนและอุปสรรคสภาพงานต่อเรือของประเทศไทย บอกเล่าโดยนาวาสถาปนิก)

Read More

423194704_905644931568625_2569560425547438797_n

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

Read More

422952215_904830928316692_1792491445645320253_n

ตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจำนวน 14 รายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

Read More

422222698_903617508438034_8792759709790230428_n

บริษัท Jisung Industry จากเกาหลีใต้เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

417438933_901786695287782_8904914773348312878_n

ประชาสัมพันธ์การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2567TCAS1 พอร์ตฟอลิโอ (Portfolio)

Read More

421190330_901410148658770_8986434345580543524_n

ของแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Read More

421244101_901228535343598_3801001380873402078_n

การประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567 – 2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน

Read More