ข่าวประชาสัมพันธ์
imssrcku-featured-jobcandidates

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตราภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Read More

imssrcku-featured-jobopportunities

ประกาศรับสมัครสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

Read More

440847544_974347571365027_4847432368135452749_n

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำ MBTI มาเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและจัดทำแผนพัฒนานิสิตประจำปีการศึกษา 2567

Read More

imssrcku-featured-jobopportunities

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา

Read More

009

ภาพบรรยากาศการสมัครเข้าศึกษาในรอบ TCAS2 ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

TCAS2-exam (1)

ประชาสัมพันธ์การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2567

S__34857030_0

การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course 2.03) ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More