ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

🚢 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ⚙️

🎯 “หัวข้อการถอดประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร และเครื่องไฟฟ้า (Dismantling Reassembling Adjustment)” ✨️

ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567