นิสิตจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติได้รับทุนฝึกเรือ M.V.YUKUN 15 วัน ณ Dalian Maritime University ประเทศจีน

นิสิตจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติได้รับทุนฝึกเรือ M.V.YUKUN 15 วัน ณ Dalian Maritime University ประเทศจีน

วันที่ 26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ประกอบไปด้วย

  • นายกช ไชยธรรม
  • นายพุทธิภณ ชุมนิตย์
  • นายปฏิภาณ ทองไทย

และ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ) ประกอบไปด้วย

  • นายคุณานนต์ คิดสำราญ
  • นายพิสิฐพงศ์ เหลืองอ่อน

ได้รับสนับสนุนทุนฝึกเรือ M.V.YUKUN เป็นเวลา 15 วัน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล (KUCSI)


โดยนิสิตได้เดินทางถึงเมือง Dalian ประเทศจีน และเข้าพักที่เรือ M.V. YUKUN โดยการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึดร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาประเทศต่างๆ และร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของเรือเพื่อทำความรู้จักเรือ M.V. YUKUN


การฝึกเรือของนิสิตมีการเข้าเวรในส่วนต่าง ๆ หมุนเวียนกัน เช่น ห้องเครื่อง สะพานเดินเรือ เป็นต้น


โดยเส้นทางของเรือ เริ่มเดินทางจาก Dalian Port ไป Shandong Port และ Tianjin Port เพื่อทัศนศึกษา ณ เมืองเทียนจิน


และได้ร่วมงานวันสถาปนา DMU ครบรอบ 115 ปี อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ