ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

386550630_823241489808970_5608679115698925988_n
รับสมัครนักกีฬาเรือพาย ประเภท เรือมังกร จำนวน 12 คน
382940189_821390109994108_7370896132196900543_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมนาวีปันสุข
383822277_819851456814640_692573912120288511_n
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2566
-01
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตทีมกีฬาเรือพาย
028
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564
310284711_1571247816624270_1776854788324006638_n
การฝึกซ้อมใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564
LINE_ALBUM_2022-10-02 ซ้อมย่อย_๒๒๑๐๐๒_14
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564
19559
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปี 2565 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
000
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือและสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ กับรางวัลชนะเลิศรายการ KUSRC SOTUS FUTSAL CUP ครั้งที่ 6
678109
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย บริการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่าง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
poster
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมกับบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จัดโครงการ Go Green
S__500015109
จดหมายข่าวคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ฉบับที่ 65