เยี่ยมชมหน่วยงาน
422222698_903617508438034_8792759709790230428_n

บริษัท Jisung Industry จากเกาหลีใต้เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

337712329_1804311656635780_6877358229140803859_n

การลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา (Student Exchange Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kochi University of Technology (KUT) ประเทศญี่ปุ่น

Read More

326424243_1262964691233721_5471165737538362093_n

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หารือความร่วมมือกับวิทยาสถานปัจเจกวิทยากัมพูชา (Institute of Technology of Cambodia) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Read More

20220922-02-001

การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) และ National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM)

Read More

678109

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย บริการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่าง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

Read More