ประเภทข่าว
imssrcku-featured-procurement

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)

imssrcku-featured-procurement

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

001

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

Read More

imssrcku-featured-procurement

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

001

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการผลิต และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Read More

449080026_1016159007183883_7130110630738073667_n

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับ นางสาวบุษยพรรณ ถิตานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

imssrcku-featured-procurement

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการออแบบและวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

imssrcku-featured-procurement

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดยานใต้น้ำเพื่อสำรวจทรัพยากรพื้นมหาสมุทร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)