ประเภทข่าว
imssrcku-featured-jobpass

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

Read More

428627802_922324153234036_3621469111367698287_n

ทัศนศึกษาที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Sriracha VTS) ท่าเรือแหลมฉบัง

Read More

426501387_918886546911130_5527033944624976212_n

ทัศนศึกษาดูงานกระบวนการนำเข้าส่งออก ด่านบ้านผักกาดด่านศุลกากรจันทบุรี

Read More

428008499_918198643646587_1691706209903467530_n

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการสัมมนา “แนะนำสภาวิศวกรและการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามกฏหมาย” โดย สภาวิศวกร

Read More

imssrcku-featured-jobcandidates

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์ผู้สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล

Read More

426183739_913193544147097_6059605698450076641_n

พบปะบริษัทเรือและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

Read More

426294154_913383634128088_5535935433880065550_n

เยี่ยมนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เนื่องในกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต

Read More

426034722_913110194155432_784157791095700469_n

มอบของขวัญให้กับตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์

Read More

425358054_909121247887660_3849976211484199533_n

ขอแสดงความยินดีกับ นายกริชเพชร ชัยช่วยในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

Read More

425341144_908666451266473_8090174806147848539_n

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือนแนะแนวเส้นทางการทำงานสำหรับปากเรือและห้องเครื่องโดยบริษัทเรือ

Read More