สโมสรนิสิต
banner smo navy

สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Student Activity Board of International Maritime Studies (SAB.IMS)

ข่าวสโมสรนิสิต

335026507_633923508544824_2742184008735683396_n
งาน IMS GAMES ประจำปีการศึกษา 2565
332771170_514529557492302_6315779910202719721_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแสดงในกิจกรรมโครงการนนทรีศรีราชาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
332487278_1490872461438945_5283522989912284890_n
โครงการเพื่อทะเลเพื่อชีวิต (For Sea For Life)
152495408_2886016708335094_1463935502466553484_o
เลือกตั้งสโมสรนิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ