สโมสรนิสิต
banner smo navy

สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Student Activity Board of International Maritime Studies (SAB.IMS)

ข่าวสโมสรนิสิต

382940189_821390109994108_7370896132196900543_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมนาวีปันสุข
335026507_633923508544824_2742184008735683396_n
งาน IMS GAMES ประจำปีการศึกษา 2565
332487278_1490872461438945_5283522989912284890_n
โครงการเพื่อทะเลเพื่อชีวิต (For Sea For Life)
152495408_2886016708335094_1463935502466553484_o
เลือกตั้งสโมสรนิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ