สโมสรนิสิต
banner smo navy

สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Student Activity Board of International Maritime Studies (SAB.IMS)

ข่าวสโมสรนิสิต

banner-SA
ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2567
409547292_869684571831328_7598361026467289291_n
การแข่งขันกีฬา Maritime Games ครั้งที่ 10
backdrop-1zb-240x120cm-3ps
ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชยนาวี 5 สถาบัน“Maritime Games 2023 ครั้งที่ 10"
382940189_821390109994108_7370896132196900543_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมนาวีปันสุข
335026507_633923508544824_2742184008735683396_n
งาน IMS GAMES ประจำปีการศึกษา 2565