ข่าวประชุม-อบรม-สัมมนา

ข่าวประชุม-อบรม-สัมมนา

416860170_888987896567662_5438355338175420290_n
อบรมขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี
312578582_1584211228661262_5963781431430694928_n
การประชุม “National Workshop on Sustainable Maritime and Port Connectivity for Resilient and Efficient Supply Chains”
20220922-02-001
การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) และ National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM)
20220908-01-001
ประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี”
20220831-03-001
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20220824-01-001
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2565
“ The 5th Annual conference on the digital era”
20220819-02-012
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือผู้บริหารยุคใหม่
imssrcku-news-headline-hires-preimage
Invitation for "Indo-Thai Conflux" on 9th July 2021