ข่าวกิจกรรมนิสิต

ข่าวกิจกรรมนิสิต

386550630_823241489808970_5608679115698925988_n
รับสมัครนักกีฬาเรือพาย ประเภท เรือมังกร จำนวน 12 คน
thumbnail_a9b65980008dfd0b5ba6a6586184b36e
กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
330381376_539232485016577_3192807565124209224_n
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปี 2565
335026507_633923508544824_2742184008735683396_n
งาน IMS GAMES ประจำปีการศึกษา 2565
53696
การแสดง Fancy Drill & Colour Guard โดยนิสิตพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-01
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตทีมกีฬาเรือพาย
028
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564
310284711_1571247816624270_1776854788324006638_n
การฝึกซ้อมใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564
LINE_ALBUM_2022-10-02 ซ้อมย่อย_๒๒๑๐๐๒_14
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564
19559
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปี 2565 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
20220901-01-005
กิจกรรมการฝึกระเบียบวินัยของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
(poster)
การอบรมพิธีการทางการทูต