ฝ่ายกิจการนิสิต
440847544_974347571365027_4847432368135452749_n

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำ MBTI มาเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและจัดทำแผนพัฒนานิสิตประจำปีการศึกษา 2567

Read More

429807985_927363829396735_4914434371199996933_n

มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1-4 เนื่องในการแข่งขันกีฬา MARITIME GAME 2023

Read More

426034722_913110194155432_784157791095700469_n

มอบของขวัญให้กับตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์

Read More

422952215_904830928316692_1792491445645320253_n

ตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจำนวน 14 รายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

Read More

412739109_344472208330957_7294547113411821711_n

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

thumbnail_a9b65980008dfd0b5ba6a6586184b36e

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

Read More

362666910_774215538044899_3326579643251249020_n

ทุนการศึกษา โดย บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท พร้อมลงเรือฝึก 12 เดือน (Cadet)

Read More