งานวิเทศสัมพันธ์
428629500_923918986407886_9127731679804749312_n

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Gujarat Technological University ประเทศอินเดีย

Read More

422222698_903617508438034_8792759709790230428_n

บริษัท Jisung Industry จากเกาหลีใต้เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

419681290_895653679234417_8735421706637866508_n

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมประชุมกับ College of International Cooperative Education และ School of Foreign Studies

Read More

406254016_863423659124086_5564219979224180565_n

โครงการ Go Green ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Green Port” และกิจกรรม Waste Management เพื่อชุบชีวิตของเหลือใช้ (Upcycling) และ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

393716843_834586548674464_3095912987889896343_n

ประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัย กับ Korea Marine Equipment Research Institute และ วางแผนการทำความร่วมมือ ร่วมกับ MOA School of Materials Science and Engineering, Pusan National University

Read More

365947849_788807156585737_413569503450092837_n

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Centre for Coastal and Marine Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Read More