โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน

401590981_853108196822299_2327343296597839386_n
ยินดีต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Master degree's student Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia
365947849_788807156585737_413569503450092837_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Centre for Coastal and Marine Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
f20220328140626_qPjBbw62TB
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิต The 7th AC 21 Student World Forum 2022
f20220325113418_vx2mB4yFUT
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2022 Chinese as Second Language (CSL) program, National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
f20220324133145_NmKpQfYQET
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำ 2565 ณ Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี
f20220322100758_vBiyHVeXXw
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2023
f20220321144244_a9x5zF3973
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน
f20220321124701_dZzFnJanqP
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี
shizuoka
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น
banner01
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
e45200ac5b0b3a748ce2c43afb2f97d29b879f01
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน
top5-vvv-thumb-1800x700-56279
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น