เรียนต่อและทุนการศึกษา

เรียนต่อและทุนการศึกษา

f20231010134548_9sBhyuWHEv
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2567 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน
319972283_1622995784782806_7782026239864443465_n
ขอเชิญ เข้าร่วมงานวัน”สถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบ 16 ปี”
pasted image 0
ทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Program)
f20220607140100_T67vkA8gjb
โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Niigata University Summer Program ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์
f20220609101829_NTC9YZfqCV (1)
Online Summer Program in Shizuoka University 2022
f20220613120804_P2w18qNWku
ทุนการศึกษาจาก Yuan Ze University ,Taiwan
f20220523115154_FYBdaJ6Pbt
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 จาก The Okazaki Kaheita International Foundation ประเทศญี่ปุ่น
f20220331111821_fzUG46CUpR
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา Lo Chia-luen International Sinology Scholarship, National Chengchi University, Taiwan
f20220328140626_qPjBbw62TB
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิต The 7th AC 21 Student World Forum 2022
f20220325113418_vx2mB4yFUT
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2022 Chinese as Second Language (CSL) program, National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
f20220324133145_NmKpQfYQET
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำ 2565 ณ Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี
f20220322100758_vBiyHVeXXw
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2023