แกลเลอรี่

แกลเลอรี่

กิจกรรม OPEN HOUSE 2022

คลังวิดีโอ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก


17 สิงหาคม, 2023

กิจกรรมพี่สอนน้องภาคต้น ปี 2566
วิชา Calculus I11 สิงหาคม, 2023

การสัมมนาในหัวข้อ ระบบขับเคลื่อนเรือทางเลือก เครื่องพ่นน้ำ (Waterjet) กับเครื่องยนต์ดีเซลอินบอร์ด สำหรับ เรือเร็ว เรือตรวจการณ์ เรือกู้ภัย และเรือภารกิจพิเศษต่าง ๆ”

09 มีนาคม, 2023

The 2nd International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology and Use of the Sea 2023

28 กุมภาพันธ์, 2023

RC Boat Endurance Race
19 ธันวาคม, 2022

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา30 มีนาคม, 2022

คลังรูปภาพ

(สำหรับบุคลากรเท่านั้น)

ระบบคลังรูปภาพ เปิดสิทธิ์การใช้งานสำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ทั้งนี้การเข้าใช้งาน ต้องทำการใส่รหัสผ่าน (password) ซึ่งได้รับจากผู้ดูแลระบบ เท่านั้น