ข่าวกิจกรรม
423194704_905644931568625_2569560425547438797_n

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

Read More

422952215_904830928316692_1792491445645320253_n

ตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจำนวน 14 รายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

Read More

407924672_867264012073384_8217403680842915198_n

ตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพาย “ประเภท กรรเชียงบก” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

Read More

backdrop-1zb-240x120cm-3ps

ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชยนาวี 5 สถาบัน“Maritime Games 2023 ครั้งที่ 10″

Read More

382940189_821390109994108_7370896132196900543_n

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมนาวีปันสุข

Read More

383822277_819851456814640_692573912120288511_n

พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

19559

พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปี 2565 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Read More

000

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือและสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ กับรางวัลชนะเลิศรายการ KUSRC SOTUS FUTSAL CUP ครั้งที่ 6

Read More

678109

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย บริการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่าง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

Read More