ข่าวประกาศ ฝ่ายวิชาการและการศึกษา
TCAS2-exam (1)

ประชาสัมพันธ์การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2567

432671338_943164104483374_2239248070715312932_n

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

Read More

417438933_901786695287782_8904914773348312878_n

ประชาสัมพันธ์การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2567TCAS1 พอร์ตฟอลิโอ (Portfolio)

Read More

thumbnail_a9b65980008dfd0b5ba6a6586184b36e

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

Read More

imssrcku-news-headline-hires-preimage

ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการย้ายหลักสูตรสำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พ.ศ.2566

Read More

350656919_1357630768136537_5737563193214527543_n

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 (รับตรงอิสระ)

Read More

70862

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “Blue Economy : for Thailand Sustainable Development”

Read More

imssrcku-news-headline-hires-preimage

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1 ) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

Read More

20220920-01-000

ขยายเวลาการเปิดระบบฐานข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Read More

274139667_1408718559543864_9017813979563446055_n

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ QUOTAระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2565 – 29 มี.ค. 2565

Read More