ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกทางทะเล
428627802_922324153234036_3621469111367698287_n

ทัศนศึกษาที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Sriracha VTS) ท่าเรือแหลมฉบัง

Read More

426501387_918886546911130_5527033944624976212_n

ทัศนศึกษาดูงานกระบวนการนำเข้าส่งออก ด่านบ้านผักกาดด่านศุลกากรจันทบุรี

Read More

385892332_822524113214041_7134473902563788226_n

นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทัศนศึกษา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ (ท่าเรือจุกเสม็ด)

Read More

334208529_6753119574704627_4405188440259132398_n

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ทัศนศึกษาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Read More

328672653_759017432307623_582289489439854589_n

บรรยายพิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขา การขนส่งทางทะเล ในหัวข้อ “การพัฒนาประสิทธิภาพท่าเรือ”

Read More

330841068_3382989305292363_1786496206610229753_n

ทัศนศึกษาที่บริษัทโกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)

Read More

328562347_742290393984088_6059088099692609273_n

Massachusetts Maritime Academy และ Asian Institute of Technology เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

327738442_890080552402650_7962487424944851849_n

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

20220927-01-001

เยี่ยมชม และฟังการบรรยายระบบปฏิบัติการแบบควบคุมระยะไกลที่ทันสมัยของท่าเรือ ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย)

Read More

274139667_1408718559543864_9017813979563446055_n

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ QUOTAระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2565 – 29 มี.ค. 2565

Read More

02

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ PORTFOLIO

Read More