ข่าวประกาศ ฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร
S__34857030_0

การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course 2.03) ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More

003

การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course 1.14) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More

001

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

Read More

435321898_953300146803103_8183416365644220793_n

การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course 1.23) ประจำปีการศึกษาที่ 2566

Read More

426183739_913193544147097_6059605698450076641_n

พบปะบริษัทเรือและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

Read More

425341144_908666451266473_8090174806147848539_n

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือนแนะแนวเส้นทางการทำงานสำหรับปากเรือและห้องเครื่องโดยบริษัทเรือ

Read More

423240307_906983681434750_704467780987255450_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด

Read More

423247869_906983251434793_5589215816183541754_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

Read More

423779643_906898961443222_4405421596611928907_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

Read More

424561034_906260501507068_1212210675889131743_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ NATHALIN SHIPPING PTE. LTD.

Read More

424553446_906260341507084_2133142076078502488_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ NYK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD.

Read More

01x-5programs

รับสมัครผู้สนใจอบรม “หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ” เดือน พฤศจิกายน 2565

Read More

baner-II

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ นายอัครวินท์ รัศมี นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

Read More

337693863_1331905267357554_2328188042332967806_n

เปิดให้ลงทะเบียนสอบวัดผล Marlins Test สำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา

Read More

baner1

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ นายรัชชานนท์ โพโน นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

Read More

336036589_1320773208484769_4607051146407178712_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ AMA Marine Pub Co., Ltd.

Read More

335947038_2333261013520788_801372820834566457_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ Tipco Asphalt Pub Co., Ltd.

Read More

335939495_676799484222070_4867801980302952716_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ Thoresen Thai Agencies Pub Co., Ltd.

Read More

imssrcku-news-headline-hires-preimage

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรสำหรับคนประจำเรือ

Read More

329820227_542684007843138_9200738238277401762_n

เข้าเยี่ยม บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด เพื่อวางแผนการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงานในระหว่างศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566

Read More