แกลเลอรี่-ภาพถ่าย
009

ภาพบรรยากาศการสมัครเข้าศึกษาในรอบ TCAS2 ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

S__34857030_0

การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course 2.03) ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More

003

การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course 1.14) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More

001

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

Read More

435321898_953300146803103_8183416365644220793_n

การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course 1.23) ประจำปีการศึกษาที่ 2566

Read More

S__28033161

ประมวลภาพการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 25 วัน

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 25 วัน

โดย เรือสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เส้นทางการฝึก

- จังหวัดสมุทรปราการ
- เกาะช้างจังหวัดตราด
- เมืองท่านครโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- เมืองท่าโคตาคินาบาลู สหพันธรัฐมาเลเซีย
- เมืองท่าสาธารณรัฐสิงคโปร์
- ท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา
- จังหวัดสมุทรปราการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

347387492_628479702514732_7634995170630876803_n

นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เดินทางฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปี 2565 กับเรือสาครวิสัย

Read More

Cadet2023-002

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2565 นอกสถานที่

Read More

321307298_482749953994216_2146525463094355909_n

การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต ประจำปีการศึกษาที่ 2565 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1