ภารกิจสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

University of Science and Technology BeijingApril 20,2017
Ningbo Institue of Materials Technology and Corroding Research Institute, ChinaSep 18, 2019
Iron & Steel Research General Academy Qingdao Ocean Corroding Research Institute, ChinaSep 18, 2019
Dalian Maritime UniversityNov 18, 2019
CENTRE OF MARITIME HEALTH AND SOCIETY, UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARKFeb 12, 2020

ความร่วมมือระดับชาติ

กลุ่มบริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ 30 พ.ค. 61
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ 8 มิ.ย. 63
วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 10 มิ.ย. 63
โรงเรียนสยามเดินเรือ 10 มิ.ย. 63
บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 18 ส.ค. 63

เยี่ยมชม

โครงการแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน