ภารกิจสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

University of Science and Technology Beijing, ChinaApril 20,2017
Ningbo Institue of Materials Technology and Corroding Research Institute, ChinaSep 18, 2019
Iron & Steel Research General Academy Qingdao Ocean Corroding Research Institute, ChinaSep 18, 2019
Dalian Maritime University, ChinaNov 18, 2019
Centre of Maritime Health and Society, University of Southern DenmarkFeb 12, 2020
Harbin Engineering University, ChinaNov 24, 2021
The Sino-Thai Science and Cultural Center, ChinaNov 24, 2021
Admiral Ushakov Maritime State University, RussiaMay 25, 2023
Volga State University of Water Transport, RussiaMay 25, 2023
National Institute of Technology, Toyama College, JapanJune 9, 2023
Minhaj University Lahore, PakistanMar 1, 2023
Faculty of Mathematics and Natural Sciences Institut Teknologi Bandung, IndonesiaJune 2023
SRM Institute of Science and Technology Kattankulathure Campus, IndiaSep 2023

ความร่วมมือระดับชาติ

กลุ่มบริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ 30 พ.ค. 61
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ 8 มิ.ย. 63
วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 10 มิ.ย. 63
โรงเรียนสยามเดินเรือ 10 มิ.ย. 63
บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 18 ส.ค. 63

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน