ฝ่ายวิชาการและการศึกษา
009

ภาพบรรยากาศการสมัครเข้าศึกษาในรอบ TCAS2 ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

TCAS2-exam (1)

ประชาสัมพันธ์การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2567

432671338_943164104483374_2239248070715312932_n

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

Read More

429786420_933890062077445_4107741941012332189_n

สภาวิศวกรพบคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแนะนำการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE)

Read More

429828828_933870198746098_7663217796535157845_n

ให้การต้อนรับสภาวิศวกร และร่วมรับฟังการบรรยาย “แนะนำสภาวิศวกรและการขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม”

Read More

417424499_923229366476848_4828515207734347412_n

แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS2 : Quota โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง

Read More

417438933_901786695287782_8904914773348312878_n

ประชาสัมพันธ์การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2567TCAS1 พอร์ตฟอลิโอ (Portfolio)

Read More

LINE_ALBUM_บูธ มช. 16-17 พ.ย.66_๒๓๑๑๑๗_72

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

368697283_791135086352944_6803933502570832634_n

โครงการอบรมสัมมนา “รวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก.” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชา มุ่งพัฒนาแบบองค์รวม

Read More

thumbnail_a9b65980008dfd0b5ba6a6586184b36e

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

Read More

imssrcku-news-headline-hires-preimage

ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการย้ายหลักสูตรสำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พ.ศ.2566

Read More