ข่าวสารและกิจกรรม
[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์] โครงการร่างวิจัยพลังงาน ปีที่ 2
[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์] โครงการร่างวิจัยพลังงาน ปีที่ 2
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 (รับตรงอิสระ)
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 (รับตรงอิสระ)
ขอเชิญชวนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ (M01 และ M07) ทุกชั้นปี “เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีความรู้ทางทะเล: การประดิษฐ์และแข่งขันเรือเบาะอากาศ (Hovercraft)”
ขอเชิญชวนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ (M01 และ M07) ทุกชั้นปี “เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีความรู้ทางทะเล: การประดิษฐ์และแข่งขันเรือเบาะอากาศ (Hovercraft)”
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม University Scholars Leadership Symposium (USLS) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม University Scholars Leadership Symposium (USLS) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
รับสมัคร “ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”
รับสมัคร “ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”
previous arrow
next arrow

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

350251035_3473689609548582_7177183452525174467_n
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์จัดโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี 2566
349124847_1201195650508990_518370673233334739_n
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นการผลิตกำลังพลให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC
348894901_948928933089989_2094254454733376326_n
National University of Singapore เข้าพบคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล จำนวน 1 อัตรา
347408861_636067118561354_583727533396818799_n
บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ เรื่องระเบียบปฏิบัติ
การเข้า-ออก อาคาร 24
imssrcku-news-headline-hires-preimage
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ แนวปฏิบัติงานที่บ้าน WFH บุคลากรคณะ ฉบับที่ 3
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ กำหนดเวลาเข้าออก อาคาร 24 ฉบับที่ 2
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ มาตรการป้องการแพร่ระบาดโรคติดเชืั้อโควิด-19 ฉบับที่ 2

หนังสือเวียน

imssrcku-news-headline-hires-preimage
64-0478 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (8 พ.ค. 64)
imssrcku-news-headline-hires-preimage
64-0508 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

352745647_1738743683208015_7673993435345284676_n
ผู้เข้าร่วมโครงการ “วิศวดงตาลประสานพลัง” เยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
PIER71
รับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "Smart Port Management by IoT"
352549952_802347698080971_2458674273367394825_n
โครงการ “วิศวดงตาลประสานพลัง”
baner-II
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ นายอัครวินท์ รัศมี นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
235373 - Copy_1
[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์] โครงการร่างวิจัยพลังงาน ปีที่ 2

ข่าวกิจกรรม

332771170_514529557492302_6315779910202719721_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแสดงในกิจกรรมโครงการนนทรีศรีราชาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
-01
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตทีมกีฬาเรือพาย
028
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564
310284711_1571247816624270_1776854788324006638_n
การฝึกซ้อมใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564
LINE_ALBUM_2022-10-02 ซ้อมย่อย_๒๒๑๐๐๒_14
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

ข่าวประชุม-อบรม-สัมมนา​

312578582_1584211228661262_5963781431430694928_n
การประชุม “National Workshop on Sustainable Maritime and Port Connectivity for Resilient and Efficient Supply Chains”
20220922-02-001
การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) และ National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM)
20220908-01-001
ประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี”
20220831-03-001
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20220824-01-001
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2565
“ The 5th Annual conference on the digital era”

จัดซื้อจัดจ้าง

imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดฝึกการนำเรือ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
imssrcku-featured-procurement
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องตัดเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
imssrcku-featured-procurement
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องซับเมอร์จ ขนาด 1,250 แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สร้างแบบจำลองเรือด้วยเครื่องกัดโฟมระบบซีเอ็นซีแบบ 4 แกน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
imssrcku-featured-procurement
ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์สร้างแบบจำลองเรือด้วยเครื่องกัดโฟมระบบซีเอ็นซีแบบ 4 แกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครงาน

imssrcku-featured-jobcandidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล)
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครบุคคลเข้ารับการรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

เรียนต่อและทุนการศึกษา

335070730_1263579540889098_6929656754138588031_n
ทุนการศึกษา Chinese Government Scholarship Program Harbin Engineering University (HEU)
319972283_1622995784782806_7782026239864443465_n
ขอเชิญ เข้าร่วมงานวัน”สถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบ 16 ปี”
pasted image 0
ทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Program)
f20220607140100_T67vkA8gjb
โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Niigata University Summer Program ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์
f20220609101829_NTC9YZfqCV (1)
Online Summer Program in Shizuoka University 2022

โครงการแลกเปลี่ยน

f20220328140626_qPjBbw62TB
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิต The 7th AC 21 Student World Forum 2022
f20220325113418_vx2mB4yFUT
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2022 Chinese as Second Language (CSL) program, National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
f20220324133145_NmKpQfYQET
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำ 2565 ณ Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี
f20220322100758_vBiyHVeXXw
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2023
f20220321144244_a9x5zF3973
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน

จดหมายข่าว

ฉบับล่าสุด : Issue 163-173 (ม.ค. 2566)

ฉบับก่อนหน้า : Issue 154-162 (ธ.ค. 2565)