ฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร
S__34857030_0

การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course 2.03) ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More

003

การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course 1.14) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More

001

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

Read More

435321898_953300146803103_8183416365644220793_n

การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course 1.23) ประจำปีการศึกษาที่ 2566

Read More

426183739_913193544147097_6059605698450076641_n

พบปะบริษัทเรือและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

Read More

425341144_908666451266473_8090174806147848539_n

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือนแนะแนวเส้นทางการทำงานสำหรับปากเรือและห้องเครื่องโดยบริษัทเรือ

Read More

423240307_906983681434750_704467780987255450_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด

Read More

423247869_906983251434793_5589215816183541754_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

Read More

423779643_906898961443222_4405421596611928907_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

Read More

424561034_906260501507068_1212210675889131743_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ NATHALIN SHIPPING PTE. LTD.

Read More

424553446_906260341507084_2133142076078502488_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ NYK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD.

Read More

01x-5programs

รับสมัครผู้สนใจอบรม “หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ” เดือน พฤศจิกายน 2565

Read More

S__28033161

ประมวลภาพการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 25 วัน

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 25 วัน

โดย เรือสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เส้นทางการฝึก

- จังหวัดสมุทรปราการ
- เกาะช้างจังหวัดตราด
- เมืองท่านครโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- เมืองท่าโคตาคินาบาลู สหพันธรัฐมาเลเซีย
- เมืองท่าสาธารณรัฐสิงคโปร์
- ท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา
- จังหวัดสมุทรปราการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

baner-II

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ นายอัครวินท์ รัศมี นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

Read More

347387492_628479702514732_7634995170630876803_n

นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เดินทางฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปี 2565 กับเรือสาครวิสัย

Read More

Cadet2023-002

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2565 นอกสถานที่

Read More