ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ Go Green
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ Go Green
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ของแสดงความยินดีกับ นางสาวอัสลีนา เจะหมะ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ของแสดงความยินดีกับ นางสาวอัสลีนา เจะหมะ
previous arrow
next arrow

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

001
ให้การต้อนรับ สถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ (Maritime and Logistics Institute : MLI) การท่าเรือแห่งประเทศไทย
001
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การ ต้อนรับ University of Science and Technology Beijing, China
imssrcku-featured-procurement
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ฯ ครั้งที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
001
การแข่งขัน ”Thailand Robot& Coding Challenge 2024"
001
University of Science and Technology Beijing (USTB) เยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

banner-SA
ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2567
imssrcku-featured-for-nisit
ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติฯ เรื่อง รายละเอียดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย สำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ เรื่องระเบียบปฏิบัติ
การเข้า-ออก อาคาร 24
imssrcku-news-headline-hires-preimage
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ แนวปฏิบัติงานที่บ้าน WFH บุคลากรคณะ ฉบับที่ 3

หนังสือเวียน

imssrcku-news-headline-hires-preimage
64-0478 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (8 พ.ค. 64)
imssrcku-news-headline-hires-preimage
64-0508 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

436105843_988940236572427_6015367405270021649_n
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน”ของบุคลากรคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
441578711_987301770069607_7797770356050953270_n
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิ.ย. 67 เท่านั้น จำนวนจำกัด
443842166_986563156810135_7917606680652939633_n
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ Go Green
001
การตรวจติดตาม External Audit ISO 9001:2015
imssrcku-featured-jobcandidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตราภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

ข่าวกิจกรรม

001
การแข่งขัน ”Thailand Robot& Coding Challenge 2024"
001
โครงการ “ค่ายเปิดใจ... มหาวิทยาลัยวิวเขา” (KUSRC CAMP)
421517597_905643948235390_1520237532059500630_n
พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
423194704_905644931568625_2569560425547438797_n
การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
422952215_904830928316692_1792491445645320253_n
ตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจำนวน 14 รายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

ข่าวประชุม-อบรม-สัมมนา​

416860170_888987896567662_5438355338175420290_n
อบรมขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี
312578582_1584211228661262_5963781431430694928_n
การประชุม “National Workshop on Sustainable Maritime and Port Connectivity for Resilient and Efficient Supply Chains”
20220922-02-001
การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) และ National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM)
20220908-01-001
ประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี”
20220831-03-001
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง

imssrcku-featured-procurement
ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดยานใต้น้ำเพื่อสำรวจทรัพยากรพื้นมหาสมุทร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการโลจิสติกส์ทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศประกวดราคาซื้อปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าในเรือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านวิศวกรรมทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ฯ ครั้งที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครงาน

imssrcku-featured-jobcandidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตราภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
imssrcku-featured-jobpassx
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
imssrcku-featured-jobopportunities
ประกาศรับสมัครสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
imssrcku-featured-jobopportunities
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา
434683213_954024973397287_1709287590094139208_n
บริษัท Viking Life-saving Equipment (TH) แหลมฉบัง เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Service Planning Support

เรียนต่อและทุนการศึกษา

f20231010134548_9sBhyuWHEv
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2567 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน
319972283_1622995784782806_7782026239864443465_n
ขอเชิญ เข้าร่วมงานวัน”สถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบ 16 ปี”
pasted image 0
ทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Program)
f20220607140100_T67vkA8gjb
โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Niigata University Summer Program ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์
f20220609101829_NTC9YZfqCV (1)
Online Summer Program in Shizuoka University 2022

โครงการแลกเปลี่ยน

401590981_853108196822299_2327343296597839386_n
ยินดีต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Master degree's student Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia
365947849_788807156585737_413569503450092837_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Centre for Coastal and Marine Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
f20220328140626_qPjBbw62TB
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิต The 7th AC 21 Student World Forum 2022
f20220325113418_vx2mB4yFUT
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2022 Chinese as Second Language (CSL) program, National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
f20220324133145_NmKpQfYQET
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำ 2565 ณ Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี

จดหมายข่าว

ฉบับล่าสุด : Issue 163-173 (ม.ค. 2566)

ฉบับก่อนหน้า : Issue 154-162 (ธ.ค. 2565)