ข่าวสารและกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นายหะริน กุลพิทักษ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับ นายหะริน กุลพิทักษ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 3

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

435321898_953300146803103_8183416365644220793_n
การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course 1.23) ประจำปีการศึกษาที่ 2566
435332440_953427923456992_7037817713798278257_n
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
001
บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด TSTC THAI SEAFARER RECRUITMENT CO.,LTD. เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
001
โครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567”
imssrcku-featured-jobopportunities
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กรณีพิเศษ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คุณวุฒิปริญญาโท-ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

banner-SA
ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2567
imssrcku-featured-for-nisit
ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติฯ เรื่อง รายละเอียดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย สำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ เรื่องระเบียบปฏิบัติ
การเข้า-ออก อาคาร 24
imssrcku-news-headline-hires-preimage
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ แนวปฏิบัติงานที่บ้าน WFH บุคลากรคณะ ฉบับที่ 3

หนังสือเวียน

imssrcku-news-headline-hires-preimage
64-0478 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (8 พ.ค. 64)
imssrcku-news-headline-hires-preimage
64-0508 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__34857030_0
จบคอร์สการฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course 2.03) ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน
001
ขอเชิญอบรมการปฏิบัติการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตร ปี 2567 รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตร จากกระทรวงอุดมศึกษาฯ
003
จบคอร์สการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course 1.14) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน
001
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)
001
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2567

ข่าวกิจกรรม

421517597_905643948235390_1520237532059500630_n
พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
423194704_905644931568625_2569560425547438797_n
การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
422952215_904830928316692_1792491445645320253_n
ตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจำนวน 14 รายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
411578726_874159244717194_6797578831748289724_n
วันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบปีที่ 17
409547292_869684571831328_7598361026467289291_n
การแข่งขันกีฬา Maritime Games ครั้งที่ 10

ข่าวประชุม-อบรม-สัมมนา​

416860170_888987896567662_5438355338175420290_n
อบรมขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี
312578582_1584211228661262_5963781431430694928_n
การประชุม “National Workshop on Sustainable Maritime and Port Connectivity for Resilient and Efficient Supply Chains”
20220922-02-001
การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) และ National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM)
20220908-01-001
ประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี”
20220831-03-001
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง

imssrcku-featured-procurement
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคารายการซื้อชุดอุปกรณ์ทดลองพัฒนาระบบควบคุมด้านวิศวกรรมทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษคนประจำเรือ (Maritime English) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Basic Training for oil and Chemical Tanker Cargo Operations) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รับสมัครงาน

434683213_954024973397287_1709287590094139208_n
บริษัท Viking Life-saving Equipment (TH) แหลมฉบัง เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Service Planning Support
434292796_953296180136833_7070819822232327582_n
บริษัท ทรานส์มารีน จำกัด รับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ตำแหน่ง " เจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ (OPERATIONEXECUTIVE OFFICER)"
imssrcku-featured-jobopportunities
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กรณีพิเศษ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คุณวุฒิปริญญาโท-ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobcandidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobopportunities
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

เรียนต่อและทุนการศึกษา

f20231010134548_9sBhyuWHEv
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2567 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน
319972283_1622995784782806_7782026239864443465_n
ขอเชิญ เข้าร่วมงานวัน”สถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบ 16 ปี”
pasted image 0
ทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Program)
f20220607140100_T67vkA8gjb
โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Niigata University Summer Program ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์
f20220609101829_NTC9YZfqCV (1)
Online Summer Program in Shizuoka University 2022

โครงการแลกเปลี่ยน

401590981_853108196822299_2327343296597839386_n
ยินดีต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Master degree's student Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia
365947849_788807156585737_413569503450092837_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Centre for Coastal and Marine Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
f20220328140626_qPjBbw62TB
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิต The 7th AC 21 Student World Forum 2022
f20220325113418_vx2mB4yFUT
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2022 Chinese as Second Language (CSL) program, National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
f20220324133145_NmKpQfYQET
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำ 2565 ณ Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี

จดหมายข่าว

ฉบับล่าสุด : Issue 163-173 (ม.ค. 2566)

ฉบับก่อนหน้า : Issue 154-162 (ธ.ค. 2565)